login

Besøkende

Vi har 8 gjester og ingen medlemmer på besøk.


Arrangementer

2019: Høstens møter var:

Helgen 7-8. sept. — Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 10. sept. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 21-22. sept. — Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 8. okt. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 19-20. okt. — Kanskje Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 22. okt. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 26-27. okt. — Kanskje Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 5. nov. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 17. nov.— Kjøring med trikk og damptog på Familiesøndagen på Norsk Teknisk Museum

Torsdag 19. nov.— Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Tirsdag 3. des. — Julebord hos Stephan

 

2019: Vårens møter var:

Tirsdag 15. januar — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet 

Søndag 10. februar — NMDF Årsmøte på Norsk Teknisk Museum

Tirsdag 26. februar — Verkstedbesøk 

Torsdag 7. mars — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Tirsdag 19. mars — Verkstedbesøk 

Helgen 6-7. april — Dugnad på Stomperudbanen

Helgen 4-5. mai — Dugnad på Stomperudbanen 

Tirsdag 14. mai — Teknisk forelesning m/dampfbierservering

Søndag 26. mai — Kjøring med trikk og damptog på Teknisk Museum familiesøndagen

Onsdag 12. juni — Sommeravslutning

Det var planlagt dugnad 15-16/6, men denne må avlyses pga. arrangement på Tertitten.

 

2018: Høstens møter var:

Helgen 3. til 5. august - Tur til Ångdagen hos Borås Miniatyrånglokssällskap

Lør.-søn. 25. og 26. august - Dugnad på Stomperudbanen

Søndag 2. september - Kjøring med Ekebergbanen til Steinar på Sporveismuseets dag

Tirsdag 4. september - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Fre.-lør. 7. og 8. september - Skaperfestival på Deichmanske

Søndag 16. september - Kjøring med damptogene til Antony og Stephan ved Tertitten

Tirsdag 9. oktober - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Lør.-søn. 20. og 21. oktober - Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 6. november - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 18. november - Kjøring med Ekebergbanen til Steinar på Teknisk museum familiesøndag

Onsdag 5. desember - Julebord

 

2018: Vinterens og vårens planlagte møter var:

Tirsdag 16. januar — kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 11. februar — årsmøte

Onsdag 14. mars — ekskursjon til Sørumsand ifm. å anlegge miniatyrbane

Tirsdag 20. mars — kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Lørdag 14. april — Living Steam inviterer til pølser og kaffe på Vestfossen

Helgen 21.-22. april — dugnadshelg i Sørumsand ifm. å anlegge miniatyrbane

Helgen 11.-14. mai — flere reiser individuelt til National Model Engineering & Modelling Exhibition 2018 i Doncaster

Onsdag 23. mai — «Dampfbier» hos Morten på Grünerløkka

Søndag 27. mai — familiesøndag på Teknisk Museum med både trikk- og damptog-kjøring

Onsdag 13. juni — sommeravslutning på brygga hos Paal Fredrik

Lør./Søn. 30. juni og 1. juli — Dugnad på Stomperudbanen

 

2017: Høstens møter var:

5-6/8 Tur til Ångdagen hos Borås Miniatyrånglokssälskap

20/8  og 3/9 Kjøring med 5" damplokomotiv hos Tertitten i Sørumsand

3/9    Kjøring med 7 1/4" trikken på sporveismuseet

19/9  Kaffeslabberas i HKB110 på Sporveismuseet

29-30/9  Oslo skaperfestival på Deichmanske hovedbibliotek

17/10 Verkstedsbesøk hjemme hos Morten

19/11  Kjøring med 7 1/4" trikken på familiesøndagen på Teknisk museum

21/11  Kaffeslabberas i HKB110 på Sporveismuseet

??/12  Julebord

 

2017: Vårens møter var:

24/1 Slarvemøte hos Stephan

12/2 Årsmøte.

7/3  Klubbmøte hos Stephan

25/3 Besøk til Living Steam på Vestfossen

22/4 Tur til Nannestad

21/5 Kjøring på Teknisk Museum.

14/6  Sommeravslutning med grilling hos Paal Fredrik. Eventuelle langveisfarende kan låne en lugar i båten.

2016: Høstens møter var:

4/9 Lokomotivkjøring på Sørumsand, Kjøring av Ekebergtrikken på trikkemuseet

6/9  Klubbkveld, Slarvemøte hos Stephan kl. 19:00.

13/9 Besøk til A.Olsen Cykkelreparatør og sikkerhetslås fabrikk kl.19. Dette er gamle bedrifter ved Bjørnegårdssvingen i Sandvikselva som står slik de ble forlat for en del år siden.

11/10 Verkstedsmøte hos Knut Skallerud kl.19.

21-22/10 Skaperfestival på Deichmanske bibliotek - Thomas Staubo koordinerer deltagelse fra NMDF.

8/11 Møte hos Jan Mathisen om Walschaerts ventilstyring, kl.19.

20/11 Familiesøndag på Teknisk Museum.

13/12 Julemøte hos Stephn Ore.

 

2016: Vårens temaer og datoer var:

12/1 Klubbkveld, Slarvemøte.

14/2 Årsmøte med klubbmøte derretter.

20/3 Verkstedsbesøk hos Edvin.

12/4 CNC tema hos Stein.

10/5 Slarvemøte.

22/5 Muligens kjøring på Teknisk museum.

14/6 Grillkveld på Nesbru.

 

2015: Høstens temaer og datoer var:

16/9 Klubbkveld med foredrag på teknisk museum

13/10 Klubbkveld (og styremøte) i kjelleren hos Stephan

10/11 Klubbkveld.

22/11 Kjøring på Teknisk museum.

8/12 Julebord

Ellers, så kan det også tipses om andre arrangement som kan være verd å få med seg:

11/11 kl. 16:30 Foredrag på teknisk museum. Norsk Jernbanehistorie

5-6/12 sjekk Lommedalsbanen.no - Tog til nissehuset

 

2015: Vårens temaer og datoer var:

22.2. Årsmøte og prat. Stedet er Teknisk museum og årsmøtet vil vare fra klokken 1200 til ca. 1300. Etterpå er det klubbmøte frem til klokken 1500. Vel møtt.

17.3. Temakveld: Konstruksjon med dataverktøy. Sted: Kjelleren til Stephan

14.4. Bruk av kopifresemaskiner. Knut har et par interessante maskiner. Vi ønsker å lære om og å bruke maskinene.

5.5. Orientering om Langhusbanen + tema. Antony vil orientere oss om fremdriften. Temaet er ikke fastsatt. Kom gjerne med innspill.

xx.5. Kjøring Teknisk museum. Dato ikke fastsatt fra museets side, men det blir nok som sedvanlig mot slutten av mai.

 

2012: Møter med temaer og datoer:

 

Nyttårsmøtet  torsdag 19.januar kl.1900 hjemme hos Stephan i Johannes Bruns gate 3, Oslo (Bolteløkka for de som er lokalkjent) Ta med drikke selv, Klubben spanderer maten. Vær snill og gi oss 3 dagers varsel om dere kommer, så i får kjøpt inn riktige kvanta. Og ta med noen mysterier eller prosjekter dere vil vise oss andre.

Årsmøte Søndag 12.februar kl 1200-1300, Klubbmøte 1300-1500   Norsk Teknisk Museum samme stede som sist, i undervisningsrommet inne i medisinsk samling.   En formell møteinnkalling med program og dokumenter vil dere motta senest et par uker før årsmøtet.

Medlemsmøte - torsdag 8. mars kl.1900 Amundsen Hobby: Verktstedsteknikker:  Målemetoder, få det rett og starte riktig.   Hvordan angripe fremstillingen av en noe i metall.  v/ Sverre Aaser.

Medlemsmøte - torsdag 12. april kl. 1900 Amundsen Hobby: Dampkjele-konstruksjon. Typer og fremstilling i våre skalaer.  Ian og Antony i felleskap.

Medlemsmøte - torsdag 3. mai kl. 1900 Amundsen Hobby: Sølvlodding spesielt ifm fremstilling av dampkjeler. Litt om sølvlodding, tinnlodding og slaglodding.

Damptogkjøring - søndag 20. mai er en familiesøndag på Norsk Teknisk Museum og som vanlig er vi invitert og sterkt ønsket til å kjøre våre damptog.  De erkjenner gjerne at vår togkjøring er en de mest ettertraktede innslag på museet.  Oppmøte kl. 10 for å rigge bane og fyre opp.  (jeg har en konfirmant denne søndagen, så noen må kjøre loket mitt og forhåpentlig vil Antony traktere sitt lok).

OBS: Styret er svært interessert i forespørsler om aktuelle klubbmøte-temaer fra medlemene

OBS: Togkjøringer:  Det blir i tillegg noen ekstra togkjøringer i løpet av sommeren.  Datoene er ennå ikke avklart.  Informasjon publiseres her så fort som vi de aktuelle datoer.       

Aktivitetsplan høsten 2011

 

Lørdag og søndag 3. og 4. september kl. 11-15: Jernbanemuseet Utstilling og samvær rundt våre aktiviteter og duppedingser. 

 

Torsdag 6. oktober kl.1900: Antony skal ha et innlegg om identifisering av forskjellige metaller.  Er det messing eller bronse, er det rustfritt eller vanlig stål osv.

 

Torsdag 3. november kl. 1900: Steinar Hinkel presenterer sin nesten ferdige Ekeberg-trikk i 7 ¼ ”, ca 2 meter lang, elektrisk drift, evt. presentasjon av andre medlemmers ukjente saker.


Torsdag 1. desember kl. 1900 hjemme hos Stephan. Julemøte med litt å spise og drikke. Presentasjon av hans verksted med nye gamle vintagemaskiner i ekstrem-klassen.

Jerrnbanemuseet på Hamar her en dag i året som de kaller for Jernbanemuseetsdag, og i år (2010) ble denne dagen avholdt 5.september.  To personer fra klubben vår dro opp til Hamar med lokomotivet til Stephan, den London Transport farget GWR tanklok som han bygde for en god del år siden og sammen med tre passasjervogner, kullboks, olje matpakke samt alt det annet man må ha med seg fikk de kjører i vel 5 timer.  Lokfører for denne dagen var Geir Andresen og hjelpemannskap var Sverre Aaser.  Fra bildene ser det ut til at de hadde en fin dag deroppe, og jeg vet at det ble mange passasjerer å håndtere.

Bildet til høyer er av stasjonsområdet på Knertittbanen som det heter.   Kanskje det er allerede kjent av de som lesere dette, men det nevnes allikevel i det tilfelle det ikke er kjent at selve banen ble bygd av vår forening for ca. 6 år siden og ble høytydelig åpnet av ingen annen enn sjefen for Jernbaneverket, Killi.  Den flotte tasjonsbygning, vanntårnet o.l. som nå er på anlegget er bygget av et par av de ansatte på museet.  Banen er ca.110 meter lang og består av skinner med både 5" og 7 1/4" sporvidde.  Museet har en 7 1/4" sporvidde "diesellok" (batteridrevet) som kjøres om sommeren, men vår forening stiller opp en gang i blant for å få til litt damp deroppe!   Og under her til høyre er et bilde av museets "diesellok, og til venstre et bilde av tertitt toget som går på utsiden av sporet "vårt".


En modell av dette loket "Urskog" hadde nok vært
flott å kjøre på museet.  Kanskje noe for fremtiden
for "noen"?

                        Under vises andre bilder tatt i forbindelse med denne dagen på museet.
    Klar til avgang fra stasjonen?
       På stasjonsområdet og klar til avgang!                               Ute i terrenget rundt knertittbanen
           "Vanntårnet"  virker litt "Jysk!" dessverre                 

   
         Her er "jobbsiden" av lok-kjelen, og bare så det er klart - alle "fittings" fungerer og intet er overflødig!


Og siste, men ikke minst.  Nedenfor er bilde av en Di-8 som var på besøk på museet denne dagen.  Dette kunne blitt en flott modell for noen av de mer moderne i klubben vår, både som 5" og 7 1/4"  versjon. 
OBS: En liten tips, Sverre har visst tegninger.....  så om det er noen som er interessert....Søndag den 30.mai opprandt med sol, men litt kjølig til å være
i slutten av mai.   Stephan og  Stien kom  sveiven  de inn med
skinner  og  annet  utstyr til  en allerede ventende Antony og
Sverre.  Tralle  ble  rekvirert fra museet,  bøttekottet  ble  låst
opp  og  alt   var   klart   for   utlegging  av  skinner,  vanntårn,
kullbokser, matbokser, batterier osv.   Det er jo  ikke  lite  som
skal til for å drifte en jernbane!Om det ikke var miiiiiil etter miiiil med skinner som
skulle legges ut, ble det likevel noen meter.
Antony var først ute med å starte opp sitt 2198 (Burry Port and Gwendraeth Valley Railway).

Denne unge karen (den til høyre!!!) var svært interessert i hvordan dette ble gjort.  Er dette et fremtidig klubbmedlem?


Det er jo ikke bare kull som må til.  Smørningen er like viktig.  Vi vil jo ikke ha tørre lagre, vil vi vel?
Men så ble det oppdaget et større problem.  Vannet gikk på loket!  Det randt og randt og randt.  Loket måttet i stallen for inspeksjon.  Synderen var et rør som måtte trekkes til
Men så ble begge lokene med tilhørende fyrbøtere og lokførere klare.  Jovisst, fyrbøtere var også aktive på lokene.  Noe søkende som nybegynnere, men her var det vell ikke rom for kjønnsdiskriminering.Det var en trivelig dag med ganske mange menneskerOg noen få, men svært interesserte unge menn:  En av dem,
den lille karen til høyre, gikk helt av skaftet.  Han må minst ha
kjørt 20 turer.  Men så lenge foreldrene syns det er greit, er
det bra med entusiasme.
Det ble også en liten kosetur for lokomotivefører og fyrbøter.  Det er forresten kanskje riktigere å kalle Sverre for en "skinnebøter" all den tid han la ned og tok opp skinner.


Det var forresten interessant å se hva vognene klarte å bære av vekt og samtidig være litt stabile.  Jeg tror nok denne damen ville ha skapt problemer med stabiliteten når vi kjører på vår bane hos Krøderbanen, så ujevn som den er.

 Men la nå bildene taler for seg:

Her er brødrene Fart og Spenning!


                                                             Men alt har jo en ende .......

UnderkategorierWebdesign ©2014 Web Norge. Publisert med Joomla 2.5 CMS