Utskrift
Overordnet kategori: Offentlig Info
Treff: 6718

Klubben har nå kjøpt inn en stor ladning med steinkull fra England som er egnet til drift av våre dampmodeller.

Dette er tenkt brukt til togkjøring i klubbens regi, men deler av det er også tilsalgs for bruk i privat regi.

Ta kontakt med Stefan, Antony eller en i styret dersom du trenger litt kull.